Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn
Online126.vn

Quyền lợi

Quyền lợi

Khi xảy ra sự cố về hàng hóa (sai màu, kích thước, chất lượng sản phẩm, sai chủng loại…) trách nhiệm ? - Sự cố do quá trình đặt hàng: nhầm size, nhầm màu, sai chủng loại ....khách hàng khi đã...

Facebook chat
backtop