Quyền lợi - Online126.vn

Quyền lợi - Online126.vn

Quyền lợi - Online126.vn

Quyền lợi - Online126.vn

Quyền lợi - Online126.vn
Quyền lợi - Online126.vn

Quyền lợi

Khi xảy ra sự cố về hàng hóa (sai màu, kích thước, chất lượng sản phẩm, sai chủng loại…) trách nhiệm ?

- Sự cố do quá trình đặt hàng: nhầm size, nhầm màu, sai chủng loại ....khách hàng khi đã lên đơn, nếu phần ghi chú mô tả không được chính xác, bên chúng tôi  sẽ không chịu trách nhiệm nếu xảy ra nhầm lẫn. Quý khách không ghi chú, đồng nghĩa với việc lựa chọn random sản phẩm đó. Mọi thao tác giao dịch với nhà cung cấp đều có lịch sử giao dịch.        

- Trường hợp chúng tôi  đặt sai, chúng tôi sẽ chịu bồi thường 100% giá trị tiền hàng. Nếu  chúng tôi  làm đúng nhưng nhà cung cấp gửi sai, đó là lỗi của nhà cung cấp. chúng tôi  sẽ căn cứ vào việc Quý khách có lựa chọn dịch vụ có kiểm đếm hay không kiểm đếm để tiến hành hỗ trợ

+ Có kiểm đếm chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn rủi ro

Facebook chat
backtop