Thông báo tới toàn thể quý khách hàng, bắt đầu từ ngày 1-2-2018 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 - Online126.vn

Thông báo tới toàn thể quý khách hàng, bắt đầu từ ngày 1-2-2018 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 - Online126.vn

Thông báo tới toàn thể quý khách hàng, bắt đầu từ ngày 1-2-2018 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 - Online126.vn

Thông báo tới toàn thể quý khách hàng, bắt đầu từ ngày 1-2-2018 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 - Online126.vn

Thông báo tới toàn thể quý khách hàng, bắt đầu từ ngày 1-2-2018 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 - Online126.vn
Thông báo tới toàn thể quý khách hàng, bắt đầu từ ngày 1-2-2018 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 - Online126.vn

Thông báo tới toàn thể quý khách hàng, bắt đầu từ ngày 1-2-2018 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1

Thông báo tới toàn thể quý khách hàng: 

- Bắt đầu từ ngày 1-2-2018 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.600 vnđ. Công ty chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng

- Lịch nghỉ Tết của Công Ty chúng tôi từ ngày 11/02/2018 ( tức ngày 26/12/2017  âm lịch) đến hết ngày 20/02/2018 ( tức ngày 05/01/2018 âm lịch).  Từ ngày 21/02/2018 ( tức ngày 06/01/2018 âm lịch) nhân viên làm việc trở lại. 

Công ty chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng.

**Lưu ý: Với những đơn hàng đặt từ 3/2/2018 thì có khả năng qua TẾT mới có hàng.

Bài viết khác

Facebook chat
backtop