Thông báo: - Kính gửi khách hàng ở Sài Gòn và khách hàng miền nam từ ngày 2/2/2018 hãng tàu nghỉ - Online126.vn

Thông báo: - Kính gửi khách hàng ở Sài Gòn và khách hàng miền nam từ ngày 2/2/2018 hãng tàu nghỉ - Online126.vn

Thông báo: - Kính gửi khách hàng ở Sài Gòn và khách hàng miền nam từ ngày 2/2/2018 hãng tàu nghỉ - Online126.vn

Thông báo: - Kính gửi khách hàng ở Sài Gòn và khách hàng miền nam từ ngày 2/2/2018 hãng tàu nghỉ - Online126.vn

Thông báo: - Kính gửi khách hàng ở Sài Gòn và khách hàng miền nam từ ngày 2/2/2018 hãng tàu nghỉ - Online126.vn
Thông báo: - Kính gửi khách hàng ở Sài Gòn và khách hàng miền nam từ ngày 2/2/2018 hãng tàu nghỉ - Online126.vn

Thông báo: - Kính gửi khách hàng ở Sài Gòn và khách hàng miền nam từ ngày 2/2/2018 hãng tàu nghỉ

Thông báo:

Kính gửi khách hàng ở Sài Gòn và  khách hàng miền nam từ ngày 2/2/2018  hãng tàu nghỉ nên không chuyển hàng đi tàu và đi chậm. Nên hàng của quý khách có yêu cầu đi tàu về sau ngày 2/2/2018 sẽ được chuyển phát bay hỏa tốc. Khách không muốn gửi bay hỏa tốc thì liên hệ với nhân viên kinh doanh để báo lưu kho hàng qua tết gửi  tàu vào Sài Gòn.

- Bắt đầu từ ngày 1-2-2018 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.600 vnđ 

- Lịch nghỉ Tết của Công Ty chúng tôi từ ngày 11/02/2018 ( tức ngày 26/12/2017  âm lịch) đến hết ngày 20/02/2018 ( tức ngày 05/01/2018 âm lịch).  Từ ngày 21/02/2018 ( tức ngày 06/01/2018 âm lịch) nhân viên làm việc trở lại. 

Công ty chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng

Bài viết khác

Facebook chat
backtop