Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn
Online126.vn

Thông báo

31/12/2018

Bắt đầu từ ngày 30-11-2018 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.485 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/

Bắt đầu từ ngày 30-11-2018 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.485 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/2019. Hãng Hàng Không bắt đầu tăng giá cước lên 500đ/1kg bay nhanh chặng đi Từ Hà Nội Vào TPHCM nên hàng bay nhanh sẽ tăng 500 đ/kg. Công ty chúng tôi rất cảm ơn...

Xem thêm
10/01/2019

Bắt đầu từ ngày 10-1-2019 công ty chúng tôi sẽ tắng tỷ giá : 1 tệ = 3.495 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/

Bắt đầu từ ngày 10-1-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.495 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/2019. Hãng Hàng Không bắt đầu tăng giá cước lên 500đ/1kg bay nhanh chặng đi Từ Hà Nội Vào TPHCM nên hàng bay nhanh sẽ tăng 500 đ/kg. Công ty chúng tôi rất cảm ơn...

Xem thêm
12/01/2019

Bắt đầu từ ngày 12-1-2019 công ty chúng tôi sẽ tắng tỷ giá : 1 tệ = 3.510 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/

Bắt đầu từ ngày 12-1-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.510 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/2019. Hãng Hàng Không bắt đầu tăng giá cước lên 500đ/1kg bay nhanh chặng đi Từ Hà Nội Vào TPHCM nên hàng bay nhanh sẽ tăng 500 đ/kg. Công ty chúng tôi rất cảm ơn...

Xem thêm
15/01/2019

Bắt đầu từ ngày 15-1-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.500 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/

Bắt đầu từ ngày 15-1-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.500 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/2019. Hãng Hàng Không bắt đầu tăng giá cước lên 500đ/1kg bay nhanh chặng đi Từ Hà Nội Vào TPHCM nên hàng bay nhanh sẽ tăng 500 đ/kg. Công ty chúng tôi rất cảm ơn...

Xem thêm
15/01/2019

Thông báo lịch nghỉ Tết 2019

Cảm ơn Quý Khách hàng đã ủng hộ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty suốt thời gian qua. Công Ty trân trọng thông báo tới toàn thể Quý khách hàng và nhân viên công ty lịch nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi Như Sau: Thông báo tới toàn thể Qúy khách hàng lịch...

Xem thêm
16/02/2019

Bắt đầu từ ngày 15-1-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.500 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/

Bắt đầu từ ngày 15-1-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.500 vnđ. Bắt đầu từ ngày 18/2/2019sẽ tăng giá cước lên 3.000đ/1kg .Công ty chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng

Xem thêm
20/02/2019

Bắt đầu từ ngày 20-2-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.510 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/

Bắt đầu từ ngày 20-2-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.510 vnđ. Bắt đầu từ ngày 18/2/2019sẽ tăng giá cước lên 3.000đ/1kg .Công ty chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng

Xem thêm
Facebook chat
backtop