Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn
Online126.vn

Thông báo

05/02/2018

Thông báo: - Kính gửi khách hàng ở Sài Gòn và khách hàng miền nam từ ngày 2/2/2018 hãng tàu nghỉ

Thông báo: - Kính gửi khách hàng ở Sài Gòn và khách hàng miền nam từ ngày 2/2/2018 hãng tàu nghỉ nên không chuyển hàng đi tàu và đi chậm. Nên hàng của quý khách có yêu cầu đi tàu về sau ngày 2/2/2018 sẽ được chuyển phát bay hỏa tốc. Khách không muốn gửi...

Xem thêm
12/02/2022

Bắt đầu từ ngày 11-02-2022 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.895 vnđ

Bắt đầu từ ngày 11-02-2022 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.895 vnđ

Xem thêm
12/02/2022

Bắt đầu từ ngày 11-2-2022 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.895 vnđ

Bắt đầu từ ngày 11-2-2022 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.895 vnđ

Xem thêm
Facebook chat
backtop