Bắt đầu từ ngày 27-4-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1 - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 27-4-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1 - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 27-4-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1 - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 27-4-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1 - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 27-4-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1 - Online126.vn
Bắt đầu từ ngày 27-4-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1 - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 27-4-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 27-4-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. 

-Bắt đầu  14/4/2019 sẽ thay đổi phí dịch vụ.

-Từ ngày 15/4/2019 sẽ giảm giá cước  đường biên xuống 2.500đ/1kg .

Bảng giá mới quý khách xem tại đây. và bắt đầu từ 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể :  chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000. Công ty chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng.

Bài viết khác

Facebook chat
backtop