Bắt đầu từ ngày 21-11-2023 tỷ giá 1 tệ = 3500vnđ. - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 21-11-2023 tỷ giá 1 tệ = 3500vnđ. - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 21-11-2023 tỷ giá 1 tệ = 3500vnđ. - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 21-11-2023 tỷ giá 1 tệ = 3500vnđ. - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 21-11-2023 tỷ giá 1 tệ = 3500vnđ. - Online126.vn
Bắt đầu từ ngày 21-11-2023 tỷ giá 1 tệ = 3500vnđ. - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 21-11-2023 tỷ giá 1 tệ = 3500vnđ.

Bắt đầu từ ngày 21-11-2023 tỷ giá 1 tệ = 3.500 vnđ. 

-Bắt đầu  10-3-2023 sẽ thay đổi cước vận chuyển. Quý khách hàng vui lòng xem chi tiết bảng giá mới  tại đây.

- Bắt đầu từ 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể :  chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000. 

Công ty chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng.

Bài viết khác

Facebook chat
backtop