Bắt đầu từ ngày 11-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1 - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 11-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1 - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 11-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1 - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 11-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1 - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 11-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1 - Online126.vn
Bắt đầu từ ngày 11-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1 - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 11-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

-Bắt đầu từ ngày 11-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. 

-Từ ngày 18/2/2019 sẽ tăng giá cước  đường biên lên 3.000đ/1kg .

-Từ ngày 01/3/2019 giá cước đi bay chậm tăng cước lên 11.000đ/kg. 

-Từ ngày 05/3/2019 Cước vận chuyển từ việt nam sang trung quốc sẽ tăng cước lên 5.000đ/1kg

Bảng giá mới quý khách xem tại đây. và bắt đầu từ 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể :  chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000. Công ty chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng.

Bài viết khác

Facebook chat
backtop