Bắt đầu từ ngày 11-2-2022 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.895 vnđ - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 11-2-2022 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.895 vnđ - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 11-2-2022 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.895 vnđ - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 11-2-2022 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.895 vnđ - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 11-2-2022 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.895 vnđ - Online126.vn
Bắt đầu từ ngày 11-2-2022 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.895 vnđ - Online126.vn

Bắt đầu từ ngày 11-2-2022 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.895 vnđ

Bắt đầu từ ngày 11-2-2022 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.895 vnđ. 

-Bắt đầu  8-2-2022 sẽ thay đổi cước vận chuyển. Quý khách hàng vui lòng xem chi tiết bảng giá mới  tại đây.

- Bắt đầu từ 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể :  chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000. 

Công ty chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng.

Bài viết khác

Facebook chat
backtop