QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ KHIẾU NẠI - Online126.vn

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ KHIẾU NẠI - Online126.vn

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ KHIẾU NẠI - Online126.vn

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ KHIẾU NẠI - Online126.vn

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ KHIẾU NẠI - Online126.vn
QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ KHIẾU NẠI - Online126.vn

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Khiếu nại

- Sau khi nhận hàng, khách hàng kiểm hàng và khiếu nại. Thời gian để nhân viên Online 126 tiếp nhận là 01 ngày làm việc.

- Đối với các khiếu nại cần đầy đủ các thông tin: ảnh chụp sản phẩm, chụp bao bì sản phẩm, chụp mã vận đơn trên kiện hàng(mã vạch) ), sẽ yêu cầu Khách hàng bổ sung thông tin nếu thiếu. Sau khi đã có đầy đủ thông tin, online 126 sẽ thực hiện xử lý khiếu nại dịch vụ. 

- Đối với các khiếu nại cần làm việc với người bán, thời gian xử lý khiếu nại dịch vụ phụ thuộc vào thời gian làm khiếu nại trên Taobao (thông thường từ 3-5 ngày).

- Đối với các khiếu nại khác, thời gian xử lý của online 126 trong vòng 01-03 ngày.

- Trong quá trình trao đổi xử lý khiếu nại dịch vụ, khách hàng liên hệ trực tiếp với nhân viên kinh doanh.

- Để việc xử lý khiếu nại được thuận lợi, khách hàng cần nắm vững quy định & chính sách của Online 126 và các quy định liên quan tới xử lý khiếu nại dịch vụ.

Bài viết khác

Facebook chat
backtop