QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA KÝ GỬI - Online126.vn

QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA KÝ GỬI - Online126.vn

QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA KÝ GỬI - Online126.vn

QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA KÝ GỬI - Online126.vn

QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA KÝ GỬI - Online126.vn
QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA KÝ GỬI - Online126.vn

QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA KÝ GỬI

Hà nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Khai báo tên mặt hàng ký gửi vận chuyển qua.

- Căn cứ vào điều lệ của công ty TNHH TM DC Phúc Sam

-Căn cứ những đóng góp thực tế của nhân viên Online 126 tới sự phát triển của công ty

Để thuận lợi cho việc công ty khai báo hàng hóa ký gửi cho hãng Hàng Không, không ảnh hưởng tới uy tín của công ty đối với Hãng Hàng Không và vận chuyển hàng hóa được gửi đến khách hàng nhanh và sớm nhất. Công ty TNHH TM DV Phúc Sam yêu cầu toàn bộ nhân viên kinh doanh  bắt đầu nhận đơn ký gửi của khách, yêu cầu khách hàng khai báo đúng mặt hàng ký gửi vận chuyển qua để nhân viên kinh doanh  có thể loại trừ được những mặt hàng cấm không nhận vận chuyển. Khi hàng hóa về tới HN và chuyển tiếp đi Sài Gòn nhân viên có thể căn cứ vào mặt hàng khách hàng khai báo để tư vấn cho khách đi đúng loại vận chuyển (đường bay hoặc đường bộ..).

  • Trường hợp khách hàng khai báo đúng hàng loại mặt hàng ký gửi, nhân viên kinh doanh vào phần mềm bị sai mặt hàng và đúng vào loại hàng không bay được bị cắt lại. Nhân viên kho phát hiện sự việc này và hàng hóa không bị an ninh sân bay tịch thu  thì nhân viên kinh doanh sẽ bị phạt 50.000đ cho 1 vận đơn vào phần mềm sai mặt hàng. Nếu bị an ninh sân bay tịch thu thì nhân viên hoàn toàn chịu trách nhiệm với kiện hàng bị tịch thu và bị phạt theo số tiền bên an ninh sân bay phạt tiền công ty thì nhân viên đó sẽ bị trừ vào lương.
  • Trường hợp khách hàng khai báo không đúng loại mặt hàng ký gửi, thuộc loại mặt hàng nhạy cảm, hàng cấm… Hàng bị an ninh sân bay giữ không xin lại được thì công ty không chịu trách nhiệm với hàng hóa không khai báo đúng.

Vì vậy trong quá trình nhận hàng ký gửi nhân viên kinh doanh phải có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng khai báo hàng hóa trung thực, nếu không khê khai đúng hàng hóa ký gửi an ninh hàng không hoặc công an giữ hàng thì bên khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề này. Còn trường hợp nhân viên làm sai không vào đúng mặt hàng khách khai báo thì sẽ bị xử lý như trên đã thông báo.

Bài viết khác

Facebook chat
backtop