Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn
Online126.vn

Quy định

NHỮNG MẶT HÀNG ONLINE 126 KHÔNG NHẬN VẬN CHUYỂN

KHÔNG VẬN CHUYỂN CÁC SẢN PHẨM SAU: 1. Vũ khí đạn dược, súng, linh kiện của súng (dao bấm tự động, lưỡi lê...), dùi cui điện, dao, kiếm 2. Đá quý dạng thô, công nghệ kim cương, các loại ngọc...

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Quy trình và thời gian xử lý khiếu nại khi shop phát thiếu hàng hoặc nhầm hàng

QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA KÝ GỬI

Quy Định Về Hàng Hóa Ký Gửi

Facebook chat
backtop