BẢNG PHÍ ĐÓNG NẸP CARTON VÀ PHÍ ĐÓNG GỖ - Online126.vn

BẢNG PHÍ ĐÓNG NẸP CARTON VÀ PHÍ ĐÓNG GỖ - Online126.vn

BẢNG PHÍ ĐÓNG NẸP CARTON VÀ PHÍ ĐÓNG GỖ - Online126.vn

BẢNG PHÍ ĐÓNG NẸP CARTON VÀ PHÍ ĐÓNG GỖ - Online126.vn

BẢNG PHÍ ĐÓNG NẸP CARTON VÀ PHÍ ĐÓNG GỖ - Online126.vn
BẢNG PHÍ ĐÓNG NẸP CARTON VÀ PHÍ ĐÓNG GỖ - Online126.vn

BẢNG PHÍ ĐÓNG NẸP CARTON VÀ PHÍ ĐÓNG GỖ

                                                BẢNG PHÍ ĐÓNG NẸP CARTON VÀ PHÍ ĐÓNG GỖ

Thể tích m3

Phụ phí vật tư, nhân công đóng nẹp carton

( cộng thêm vào phí dịch vụ)- VNĐ

Phụ phí vật tư, nhân công đóng gỗ

( cộng thêm vào phí dịch vụ)- VNĐ

<0.01m3 30000 60000
0.01-0.02m3 50000 85000
0.021-0.04m3 70000 140000
0.041-0.08m3 120000 170000
0.081-0.15m3 140000 220000
0.151-0.25m3 200000 250000
0.251-0.35m3 220000 270000
0.351-0.45m3 250000 300000
0.451-0.5m3 300000 350000
'+0.1m3( cứ tăng thêm 0.1m3) Thêm 50.000 Thêm 50.000

SỐ M3=(DÀI*RỘNG*CAO)/1000000 

Bài viết khác

Facebook chat
backtop